ERIK KRUSE

Barnevernspedagog | Child social worker

Psykososialt arbeid med barn/unge, oppsøkende ungdomsarbeid, radikalisering/ekstremisme, forebygging og tidlig intervensjon. Jobber som forebyggende koordinator i Fredrikstad kommune (SLT). #barnevernspedagog

Psychosocial work with children and youth, detached youth work, preventing/countering violent extremism, prevention and early intervention. Working as prevention coordinator in Fredrikstad kommune (SLT).


Master i psykososialt arbeid
Avsluttet mastergrad fra Høyskolen i Østfold sommeren 2019 - med masteroppgaven: "Å gi meg et problematisk liv var ikke riktig". Et kvalitativt studie om hvordan det oppleves å være gjenstand for en radikaliseringsbekymring. Fulltekst.

I finished my Master´s degree in psychosocial work at Østfold University College summer 2019 - writing about the experiences of people targeted with concerns about radicalization and extremism. You can find my thesis (with an English summary) here.


Fagartikler og publikasjoner:

 • Fagartikkel: MSN - en ny arena for utekontakten. I Fontene 9/2007 - skrevet sammen med Ingrid Remvik Leirvik.

 • Veileder: Oppsøkende sosialt arbeid på world wide web - en veileder. Utgitt av LOSU - Bjørn Lindstad (red.) PDF

 • Fagartikkel: Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Publisert blant annet i Rusfag 1/2014 - skrevet sammen med Therese Z. Helgesen.

 • Prosjektrapport: Tidlig intervensjon mot rus i ungdomsskolen. Prosjektrapport for Ungdomskontaktene i Fredrikstad 2009-2012. Skrevet sammen med Therese Z. Helgesen. PDF

 • Kronikk: Politikere: Tid for skjerpings! - om nedleggelse av fritidsklubber i Aftenposten (2013).

 • Artikkelsamling: Sommerfugl, fly! I redaksjonen sammen med Linda Elisabeth Bjørknes (redaktør), Elisabeth Hagstrøm og Inger Karseth. Utgitt av Seksjonsrådet for barnevernspedagoger i FO i 2015. PDF

 • Bokkapittel: Hvordan jobbe forebyggende mot ekstremisme i en norsk kommune? I boka Radikalisering: Fenomen og forebygging. Red. Ellen Reiss og Linda Noor.


Utvalgte foredrag (video):

FFI-forum 2018: Hva vet vi om radikalisering?

Ekstremisme, marginalisering og utsatthet - foredrag på Gatenær-konferansen 2016.


Foredragstemaer:

 • Grunnleggende kunnskap om radikalisering og ekstremisme

 • Kommunalt forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme

 • Holdningsforebyggende arbeid mot ekstremisme

 • Master: Hvordan oppleves det å være gjenstand for en radikaliseringsbekymring?

 • Forebyggende ungdomsarbeid


Utvalgte presseoppslag: