ERIK KRUSE

Barnevernspedagog | Child social worker

Psykososialt arbeid med barn/unge, oppsøkende ungdomsarbeid, radikalisering/ekstremisme, forebygging og tidlig intervensjon. Jobber som forebyggende koordinator i Fredrikstad kommune (SLT). #barnevernspedagog

Psychosocial work with children and youth, detached youth work, preventing/countering violent extremism, prevention and early intervention. Working as prevention coordinator in Fredrikstad kommune (SLT).


Et lite nyhetsbrev?
Jeg leser mye og kommer over artikler, forskning og annet snacks som kanskje du også kan ha nytte av? Derfor sender jeg ut et ukentlig lite nyhetsbrev med noen tips om litt lesestoff som er relevant hvis du som meg er opptatt av forebygging, ekstremisme, utdanning, psykisk helse, offentlig forvaltning og andre morsomme temaer. Interessert? Gå hit.


Master i psykososialt arbeid
Avsluttet mastergrad fra Høyskolen i Østfold sommeren 2019 - med masteroppgaven: "Å gi meg et problematisk liv var ikke riktig". Et kvalitativt studie om hvordan det oppleves å være gjenstand for en radikaliseringsbekymring. Fulltekst.

I finished my Master´s degree in psychosocial work at Østfold University College summer 2019 - writing about the experiences of people targeted with concerns about radicalization and extremism. You can find my thesis (with an English summary) here.


Fagartikler og publikasjoner:

 • Fagartikkel: MSN - en ny arena for utekontakten. I Fontene 9/2007 - skrevet sammen med Ingrid Remvik Leirvik.

 • Veileder: Oppsøkende sosialt arbeid på world wide web - en veileder. Utgitt av LOSU - Bjørn Lindstad (red.) PDF

 • Fagartikkel: Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Publisert blant annet i Rusfag 1/2014 - skrevet sammen med Therese Z. Helgesen.

 • Prosjektrapport: Tidlig intervensjon mot rus i ungdomsskolen. Prosjektrapport for Ungdomskontaktene i Fredrikstad 2009-2012. Skrevet sammen med Therese Z. Helgesen. PDF

 • Kronikk: Politikere: Tid for skjerpings! - om nedleggelse av fritidsklubber i Aftenposten (2013).

 • Artikkelsamling: Sommerfugl, fly! I redaksjonen sammen med Linda Elisabeth Bjørknes (redaktør), Elisabeth Hagstrøm og Inger Karseth. Utgitt av Seksjonsrådet for barnevernspedagoger i FO i 2015. PDF

 • Bokkapittel: Hvordan jobbe forebyggende mot ekstremisme i en norsk kommune? I boka Radikalisering: Fenomen og forebygging. Red. Ellen Reiss og Linda Noor.


Utvalgte foredrag (video):

FFI-forum 2018: Hva vet vi om radikalisering?

Ekstremisme, marginalisering og utsatthet - foredrag på Gatenær-konferansen 2016.


Foredragstemaer:

 • Grunnleggende kunnskap om radikalisering og ekstremisme

 • Kommunalt forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme

 • Holdningsforebyggende arbeid mot ekstremisme

 • Master: Hvordan oppleves det å være gjenstand for en radikaliseringsbekymring?

 • Forebyggende ungdomsarbeid


Utvalgte presseoppslag: